Profil spoločnosti
Profil spoločnosti Služby WWW pošta Kontaktné informácie

Profil spoločnosti

ruky

Firma Kamil Daniš-KDK bola založená v apríli 1994, ako spoločnosť zaoberajúca sa obchodnou činnosťou, najmä v oblasti počítačového hardware, príslušenstva, software a elektronických registračných pokladníc.

Logickým pokračovaním našich aktivít bolo, že v roku 1995 sme naše pôsobenie rozšírili nielen o servisné služby na tieto výrobky, ale aj o blízko súvisiace aktivity, ako napríklad inštalácie štrukturovaných počítačových sietí na zákazku, správu firemných informačných systémov, zmluvnú správu sietí a podobne.

V snahe vyjsť čo najviac v ústrety našim doterajším aj budúcim zákazníkom, poskytnúť im komplexné služby v oblasti počítačov a v neposlednom rade napomôcť rozvoju internetu u nás, sme v roku 2002 prišli s myšlienkou začať poskytovať tiež webhostingové služby - vo vysokej kvalite a za všeobecne dostupné ceny.


© 2003-2020 Kamil Daniš-KDK, info@kweb.sk